Zasady współpracy z Pasja-Pisania.pl


 

Krok 1.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koszt prac i termin realizacji.

 

Krok 2.
Strony mogą podpisać umowę o współpracy.

 

Krok 3.
W przypadku braku podpisania umowy o współpracy Zleceniodawca potwierdzi i zaakceptuje przekazany mailowo kosztorys i termin realizacji.

 

Krok 4.
Po akceptacji Wykonawca przechodzi do realizacji zlecenia.

 

Krok 5.
Po wykonaniu i otrzymaniu droga mailową od Wykonawcy zlecenia, Zamawiający ma prawo zgłosić poprawki do otrzymanych tekstów w trybie recenzji w edytorze tekstu w terminie do 3 dni roboczych.

 

Krok 6.
Jeśli takowe poprawki zostaną zgłoszone, Wykonawca wdroży je w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania
i ponownie prześle Zamawiającemu.

 

Krok 7.
Jeśli Zamawiający nie zgłosi poprawek w terminie do 3 dni roboczych, Dzieło uznaje się za wykonane, a Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT.

 

Krok 8.
Zamawiający ma prawo zgłosić pięć tur poprawek
– dwie tury są darmowe, każda kolejna jest odpłatna i wynosi 50 PLN netto.

 

Krok 9.
Zamawiający ma prawo wykorzystać teksty najszybciej w momencie ich opłacenia.

 

Krok 10.
Przekazanie praw autorskich i majątkowych do tekstów jest wiążące w momencie opłacenia faktury VAT.